Kurser och Föreläsningar i dykerimedicin               Uppdaterad 2018-08-10
 

Hand-outs från separata föreläsningar finns tillgängliga för dem som deltagit i respektive föreläsning. Web-adress utdelas vid föreläsningen eller kan erhållas via e-brev till mig


Dykerimedicin Kurser på exotiska platser för dykinstruktörer, yrkesdykare och nyfikna sportdykare    Läs mer.


Tredagars-kurs rörande Tjänstbarhetsbedömning i arbete som innebör stor fysisk påfrestning; höjdarbete i master och stolpar, rök- och kemdykning samt dykeriarbete ( EDTC-kurs). Arbets- och Miljömedicin, Göteborgs Universitet. Kursen genomfördes 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017. Datum för nästa 1-dagars påbyggnadskurs är hösten 2018. Schema från senaste 3-dagars grundkurs och kontaktinfo finns här.Oxygenbehandling vid dykeriolycksfall
Med utgångspunkt från häftet Oxygen vid dykeriolycksfall ges en 3 tim kurs som förutom föreläsning också innehåller praktiska övningar med olika typer av oxygenutrustningar. För elever som önskar stämpel för genomgången kurs i dyklogg avslutas kursen med ett enkelt test. Kursen genomförs för grupper mellan 6 och 20 elever. Kostnad: Baspris 1800:- samt 100:-/elev. Litteratur ingår i kurspriset.
Om kursen skall ges på annan plats än i Stockholm tillkommer reskostnader.
 


Dyktankhuset och de dykerihistoriska samlingarna
Kan specialvisas för klubbar på överenskommen tid.
Varför inte ha en klubbafton i historisk miljö? Kostnad 60:-/person dock minst 10 deltagare. Vill ni ha en 1 timmes föreläsning om dykerihistoria tillkommer 1500:-

 Beställ tid hos Hans Örnhagen tel 0732503935 eller epost till mig


Föreläsningar:

Exempel på tema för föreläsningar som genomförts tidigare:

- Information om EDTC  Föreläsning vid möte i Karlskrona nov 2011.

- "The role of oxygen and carbon dioxide in the transport of inert gas"  Fitness and Bubbles. Symposium i Helsingfors 29 - 30 januari 2011.

- Vad är nytt och vad är viktigt i dykerimedicin?

- Om inertgastransport och dekompressionssjuka

- "50 år med sportdykning i Sverige" föreläsning i samband med SSDF 50-årsjubileum 2008
- Medicinska aspekter på fridykning
- Nitroxdykning och återandningsapparater
- Dykerimedicinska grunder för apparatdykning
- Vätskeandning och kemisk dekompression
- Lär Dig känna igen dykarsjuka och andra dykerikomplikationer
- Rebreathers och tech-diving
- Utveckling av dykeri och dykerimedicin från 1500-talet till våra dagar

Kontakta mig via e-post eller tel 0732503935  för kostnad och planering av lämplig tidpunkt.