SSDF har sammanställt en lista över läkare som gör friskundersökning för sportdykning. Läkare som är utbildade i dykerimedicin och vill vara med på listan kontaktar info@ssdf.se för att beställa anmälningsblankett. Du kan också hämta dokumentet direkt här. (En med post insänd undertecknad anmälan måste finnas för att ditt namn och kontaktinformation skall kunna läggas på SSDF hemsida.) OBS Det skulle behövas fler läkare i olika delar av Norrland.

Har du lust att prova på dykerimedicin? Kolla här

SSDF lista över läkare 

Lista över läkare som utbildats vid Arbets- och Miljömedicin vid Göteborgs Universitet och som har EDTC I kompetens för undersökning av yrkesdykare finns via denna länk  AMM, GU lista över läkare