Covid-19  och dykning           Uppdaterad 2022-03-15

 

Sammanställning av länkar till dokument rörande Covid-19 och HBO (Maj 2020)

Sammanställning om Covid-19 och dykning. (Juni 2020)

Uppdaterat dokument om Covid -19 och dykning (Juni 2021)

Uppdaterat dokument om Covid -19 och dykning (mars 2022)

 

 

Viktiga frågor angående Covid-19 och dykning. Har du referens till svaren så hör av dig.

1 Vad är det fysiologiska korrelatet till ground glass opacities, GGO?

2 Ger fynd av GGO alltid påverkan på HBsat, även i vila?

3 Kan man dyka med enstaka GGO om man klarar arbetsprov med HBsat-mätning u.a.?

4 Kan GGO kvarstå länge även om personen känner sig ”frisk”?

Har du svar eller synpunkter på dessa frågor är du välkomna att skicka dessa till hans(at)ornhagen.se