Undervisningsfilmer i dykerimedicin.       Uppdaterad 2021-09-16

I samband med Coronapandemin skedde utbildningen i dykerimedicin för eleverna i anläggningsdykarkursen vid YRGO i Svanesund som videoföreläsningar. Genom tillmötesgående från Yrkesdykarskolan i Svanesund finns det möjlighet för intresserade att följa undervisningens sju föreläsningar via min hemsida. Föreläsningarna på svenska är gjorda i Google classroom och sedan kopierade och editerade. De engelska föreläsningarna är gjorda utan videobild av föreläsaren varför upplösningen är bättre och filerna mindre.

Föreläsningarna är indelade i följande avsnitt på svenska:

YRGO 1  Introduktion till människokroppens funktion

YRGO 2  Fitness to dive (FTD), hälsa, hypotermi och hygien

YRGO 3  Grunder i dykerimedicin, barotrauma, lungor och öron

YRGO 4  Gaslöslighet, dyktabeller och dykdatorer

YRGO 5  Att arbeta under vatten och tryck

YRGO 6  Dykeriolycksfall, dekompressionssjuka och omhändertagande av skadad (Saknas tills vidare)

YRGO 7  Dykerimedicinsk teknik, tryckkammare och dykeriapparatur

och på engelska

YRGO 1 eng Human function

YRGO 2 eng FTD, health and hygene

YRGO 3 eng Basic diving medicine

YRGO 4 eng Gases and tables

YRGO 5 eng Working under water

YRGO 6 eng Diving accidents

YRGO 7 eng Diving tech and rekompression chambers

 

Utanför undervisningsprogrammet finns en demofilm om en liten ventil som skulle kunna rädda sportdykare som glömmer att titta på manometern och riskerar att få slut på luft.

Divolite  Demofilm  DivoLightliten 2.flv