Sportdykarförbundet provar hälsodeklaration vid utbildning till sportdykare.

 

För att få en bättre anpassning till CEN-hälsokrav vid sportdykning har Sportdykarförbundet f.o.m. 2012 beslutat prova en hälsodeklarationsblankett som screening av hälsa före utbildning till sportdykare. Blanketten är en utveckling av de minimikrav CEN fastställt och är tänkt att fånga upp de personer som måste undersökas av dykerimedicinskt kunnig läkare innan de påbörjar utbildning. På detta sätt räknar sportdykarförbundet med att en stor mängd ”onödiga” friskundersökningar kan undvikas och fokus kan läggas på personer som behöver en kvalificerad utredning innan beslut fattas huruvida de kan dyka eller inte.

 

Blanketten, som innehåller instruktioner om hur och när den skall användas finns att hämta här. Halsodeklaration.pdf