Kompendium i hyperbar medicin
         Uppdaterad 2007-02-20
 
Beklagar men denna bok är slut. Vill Du köpa ett ex så är bästa chansen Forum på www.dykarna.nu
 
I de, vanligen engelskspråkiga, läroböcker om hyperbar oxygenbehandling (HBO), som finns på marknaden skrivs mycket lite om omvårdnadsaspekter. Detta innebär att kunskap om hur man åstadkommer en god och säker vård vid HBO ofta förs vidare genom muntlig tradition eller genom studieresor till andra kliniker.
Detta kompendium är ett försök att samla lite av det som kan vara bra att känna till om man som läkare, sjuksköterska eller tekniker skall börja arbeta i eller med tryckkammare. För att underlätta för personer som aldrig tidigare sysslat med tryckkammare har jag försökt undvika fackjargong och termer på utländska språk. Detta innebär också att jag, för de mer erfarna, i vissa fall kanske varit överdrivet förklarande, vilket jag hoppas de har överseende med. Som hjälp för den som inte läser kompendiet från pärm till pärm har jag inkluderat ett index, där man kan få hänvisning till beskrivningar och förklaringar. Jag har också inkluderat en lista med några exempel på mer utförlig litteratur där den intresserade kan inhämta mer kunskap.
I boken givna råd och rekommendationer är vanligen allmän praxis, men i vissa fall är det skrivna mina egna uppfattningar och åsikter. All verksamhet inom medicin och HBO regleras av gällande lagar och förordningar och ansvaret för åtgärder i samband med HBO åvilar den ansvarige läkaren.

Skriften som är på 104 sidor kostar 110:- inklusive moms kan beställas per e-mail, fax 08 50030111 eller per brev Hans Örnhagen, Havrestigen 15, 137 55 Tungelsta. Vid beställning av fler än 10 ex erhålles 10% rabatt.
 

  

I HISTORIK
II TEORETISK BAKGRUND
III INDIKATIONER / KONTRAINDIKATIONER
IV OMVÅRDNADSASPEKTER VID HBO
V KAMMARSYSTEM OCH TEKNISKA KRAV
VI TEKNISKA HJÄLPMEDEL
VII KRAV PÅ PERSONAL
VIII BRANDRISKER OCH BRANDSÄKERHET
REFERENSER
Rekvirera bok via e-mail

Till toppen på sidan

Till bokbeställning

Till första sidan