Läkare för friskintyg

Kompetenskraven för utfärdande av friskintyg för yrkes- och sportdykare är formulerade av European Diving Technology Committee, EDTC, Läkare skall minst vart 5:e år styrka sin kompetens eller delta i vidareutbildningskurs.

EDTC håller ingen egen lista över godkända läkare utan har lämnat över ansvaret till respektive länder.

Lista över läkare som utbildats genom Arbets- och Miljömedicin vid Göteborgs Universitet och som har uppdaterad EDTC I kompetens för undersökning av yrkes- och sportdykare har tidigare funnits på länk till GU, men sedan 2021 hänvisas till Diving Medical Registry

Observera flera läkare kan döljas under en symbol på kartan. Förstora kartan ordentligt om ni letar doktorer i större städer. https://www.edmd.eu/db/geo.html

SSDF har beslutat enbart rekommendera läkare med EDTC-kompetens. Listan över "ssdf-läkare" har därför dragits in.