Uppdaterad 2019-03-27

Dear reader who does not understand Swedish. Please go to English

- Föreläsning om IPE på PADI Forum, Göteborg 17/3. Pdf av PP här

- EDTC1-kurs i Göteborg 2 - 4/10. Läs mer här

- Vems ansvar är dykerimedicinen? PP-presentation vid Scientia et Valebat 2018 och NSD höstmöte 2018.

- Resa med dykerimedicinskt tema mars 2019. Se foton från resan till Reethi Faru.

        Läs mer på Resa Reethi Faru 2019 och på Resa Sportdykning och dykerimedicin.

- Dykerimedicinskt nyhetsbrev våren 2019

- FTD och rekreationsdykning. PP från EDTC-1 refresher i Gbg sept 2018.

- Mina synpunkter på AFS-remiss om hälsoundersökningar.  Läs om remissen här

- Uppdaterad statistik över dödsfall och rekompressionsbehandling

- Bildspel Tryckkammare i Sverige. Pdf 10,5 Mb

- SSDF 60 år 2018. Min presentation "Vad har vi lärt oss på 60 år?"

- SANMA Scientia et Valebat. 6:december 2018, kl 13 - 16, ABF-huset Sveavägen, Sto. Mer info på http://www.sanma.se

- Refresher för EDTC-1 i Göteborg 13 september 2018. Mer info här.

- Jag säljer dykerimedicinsk litteratur. Mer info här

- Resa med dykerimedicinskt tema genomförd mars 2018. Läs mer här

- Minnen från 50 år med dykeri- och marinmedicin. Prof CM Hessers presentation vid Läkaresällskapets 50-årsjubileum. Text här.

- Text om immersionslungödem vid dykning. Manus till tidningen Sportdykaren. Läs här

- OBS Nytt telefonnummer till Icke akut dykerimedicinsk rådgivning   073-2503935.

          Tid Torsdagar 1800 - 2000. (Tel 0850030111 är stängt)

- Ny upplaga av Oxygen vid dykeriolycksfall. Kostar 195:-  Beställ här.

- Sammanställning av myndigheters syn på lekmäns administration av oxygen vid dykeriolycksfall. En miniutredning från 2015.

- Artikel i Läkartidningen om minskning av antalet fall av dykarsjuka i Västra Götaland. Läs artikeln på webben

 

Klickar Du på "nyheter" här eller i vänsterlisten så ser Du vad som är nytt sedan förra uppdateringen.

Denna hemsida är tänkt som en information rörande mina aktiviteter inom dykeri och dykerimedicin. Uppdateringen kommer förmodligen att bli sporadisk, men det är min förhoppning att länkar och information på sidan skall vara intressanta och kunna medverka till att öka säkerhetsmedvetandet bland dykare och härmed minska antalet olyckor och dödsfall. 

Under Dykerimedicinsk rådgiving hittar du lite info om dykerimedicinska problem. Finner Du inte svaret där så kan Du e-posta till mig hans(snabel a. skriv här @)) ornhagen.se eller ringa på torsdagar mellan 1800 - 2000 på tel 0732503935.

Svensk dykerihistorisk förening, SDHF, och Dyktankhuset, ett dykerihistoriskt museum på Djurgården i Stockholm tar alltmer av min tid. SDHF har en egen hemsida www.sdhf.se

Sportdykarförbundet stödjer jag som förbundsläkare, men jag arbetar också åt andra sportdykarorganisationer och utbildare  www.ssdf.se

Föreläsningar Möjlighet att avtala föreläsning för klubben eller distriktet.