Friskintygsformulär för dykning                          Uppdaterad 2022-03-19

I texten nedan klickar Du på markerad text så kommer Du till en pdf-fil som kan laddas ner med Acrobat reader.

För sportdykning med apparat

SSDF    Formuläret inklusive förklarande text    Hälsodeklaration före utbildning. Läs mer.

PADI/RSTC  Nytt formulär från 2020 klicka här så kan du sedan välja vilket språk du vill ha formuläret på.   

För andhållningsdykning

SSDF    Hälsodeklaration för fridykning, fensim och UV-rugby

SSDF    Friskintyg för tävling i fensim (enl CMAS)

 

För yrkesdykning

För information rörande friskintyg för svenska yrkesdykare se FHV-metodik.se

Arbetsmiljöverkets Tjänstbarhetsintyg Dykeriarbete

EDTC        Hälsodeklaration  (svenska)  Undersökningsformulär, (svenska)    Formuläret (In depth FTD, English)    Förklarande text (engelska)

HSE            Formuläret (engelska)    Förklarande text (engelska)

 

För dykare med diabetes

Dokument att fylla i vid friskundersökning.